Brænde og flis

Det er muligt at betale kontant eller med MobilePay: 58 58 59

Flis fra skovpladsen på Parcelgårdsvej 7 – Skovfogedstedet

Det er muligt at købe flis fra bunken på Parcelgårdsvej 7, 4200 Slagelse.

Der afregnes inden kørsel fra pladsen.

Henvendelse til Skovfogeden

Kløvet brænde (pt udsolgt)

Kløvet brænde af blandet løv kan købes på Parcelgårdsvej 7, 4200 Slagelse.

Der afregnes inden kørsel fra pladsen.

Henvendelse til Skovfogeden.

Stak ved vej

Brændet er stablet i 2,7m lange hele stammer ved vejkanten.

Ved kontakt til skovfoged oplyses ønsket gennemsnits diameter, træart (Bøg, Eg, Birk, Nål, Elm) samt mængde (2-20 rm) således at en fremvisning af en stak kan aftales.

Stakken vises frem og afregnes inden hjemkørsel.

Det er tilladt at save og kløve stakken i skoven når den er betalt.

Sanke brænde

Det er muligt at sanke brænde. Her udvises, med streger på stammerne, enten et stykke som du selv fælder eller du får anvist en top fra store træer der er fældet.

Det kan også være oprydning efter stormfald.

Det er tilladt at save i skoven fra 1. januar til 1. maj, samt fra 15.juli til 1. december efter aftale med skovfoged.

Retningslinier for brændesankere:

 • Brændesankning, brug af værktøj m.v. samt færdsel i skoven sker i alle henseender på eget ansvar.
 • Tilladelsen er personlig.
 • Af hensyn til dyrelivet tillades sankning og hjemtagning af brændet ikke i tiden 1.maj-15.juli.
 • Brændesankning må kun finde sted fra kl. 08.00 til 1 time før solnedgang.
 • Brændesankning må kun foretages på de forud anviste steder og i det anviste omfang.
 • Der må ikke fjernes brænde eller andre effekter som er opsat i rummeter, sammenlagt i bunker samt afkortet træ og effekter forsynet med nummer.
 • Der må ikke foretages træfældning under nogen form eller skæres grene af stående træer, med mindre der er aftalt en udtynding i beplantningen af markerede/udviste træer.
 • Sammenlagte brændebunker skal placeres fornuftigt ved spor, således at de ikke besværliggøre skovarbejdet.
 • Det indsamlede brænde henligger for indsamlerens regning og risiko, indtil det afhentes. Brænde der henligger efter den angivne tidsperiodes udløb betragter skovdistriktet som sin ejendom.
 • Afhentning må ikke finde sted før mængden af det samlede træ er blevet vurderet af skovdistriktet.
 • Skovejerens/skovpersonalets anvisninger skal nøje følges.
 • I øvrigt skal de gældende regler for offentlighedens adgang til skove overholdes (§ 23 i naturbeskyttelsesloven).

Det er muligt at betale kontant eller med MobilePay: 58 58 59