Til skovgæsten

Velkommen på VALDEMARSKILDE SKOVDISTRIKT

Her gælder Naturbeskyttelsesloven. Det betyder bl.a. at:

DU MÅ:

 • Færdes fra kl. 6 til solnedgang.
 • Gå på alle veje og stier.
 • Cykle på veje og stier, der egner sig til almindelige cykler.

DU SKAL:

 • Holde hunden i snor.
 • Lægge affald i en affaldsspand eller tage det med hjem.

DU MÅ IKKE:

 • Tage ophold nærmere end 150 meter fra beboelses- og driftsbygninger.
 • Tage grene af træer og buske eller grave planter op.
 • Samle pyntegrønt
 • Sejle (med sejl eller motor) eller padle på Studentersøen
 • Tænde bål.
 • Ride uden gyldigt ridetilladelse.
 • Køre bil-, motorcykel- eller knallert.
 • Ryge nær nåletræsbevoksninger, græsklædt skovbund eller unge bevoksninger fra 1. marts til 31. oktober.
 • Fiske uden fisketegn – se mere her (http://www.slagelse-sf.dk/article/view/faciliteter/fiskevande/studenters%F8en/studenters%F8en)

I særlige tilfælde kan skoven være lukket. Dette vil fremgå af yderligere skiltning.

Adgang sker på eget ansvar.

Henvendelse vedr. ridetilladelse eller ønske om aktiviteter skal rettes til Skovfoged på mail: skovbrug@vkilde.dk

Finder du aflæsset affald i skoven, så ring til

Skovfoged Emil Andersen Hvid på 20 41 47 43